tr-site-397099.f44.fr - amphetamine - amfetamin - Psikoloji Sözlüğü

• Sitozolik kısım katalitik aktiviteye sahiptir. • Hücre içinde siklik GMP (guanozin monofosfat) oluşumuna neden olur. • Çözünür guanilat siklaz özellikle ...

• Sitozolik kısım katalitik aktiviteye sahiptir. • Hücre içinde siklik GMP (guanozin monofosfat) oluşumuna neden olur. • Çözünür guanilat siklaz özellikle ...